Róbert Mikla

Maliar slov

Výber z tvorby za posledných 10 rokov.

Objednať

Maliar slov „Volal  som  sa  Vojtech.  Mám  štyri  mamy, sedem súrodencov, tri ženy, šesť detí a troch otcov. Dvoch z nich som nikdy nevidel. Veľa som plakal, často sa smial. Bol som chorý a bál sa, že umriem. Neviem spievať, no zato sa rád pozerám do zrkadla. Bojím sa búrky a zbožňujem zubnú pastu na kľučkách dverí. Nemám šťastie v kartách, ale  ženám  navarím.  Mám  dobrých  priateľov  a  učím  sa milovať. Život je krásne miesto pre život. Bola by škoda o tom nenapísať.“ RM

Róbert Mikla sa narodil v roku 1981 v Banskej Štiavnici pod menom Vojtech  Zenko,  ktoré  dnes  v  úprave  Woytech  Zenka  používa  ako pseudonym, pod ktorým píše a uverejňuje svoje básne. S autorskou tvorbou začal ako študent gymnázia v Žiari nad Hronom. Už tu sa črtajú prvé kontúry poézie so spracovaním tém života mladých tej  doby  a  lásky.  Zo  začiatku  sa  jednalo  hlavne  o  textársku  tvorbu k  vlastným  piesňam,  čo  zavŕšil  recesisticko  –  explicitným  punkovým albumom Pekne natvrdo (Sony BMG).

Maliar slov 2

Ľúbostnú lyriku neskôr spracúva s oduševneným prístupom a nasadením v  jemu  príznačnom  štýle.  Inšpiráciu  nachádza  v  hudbe  slovenských autorov a širokom spektre vzťahov a situácií, ktorými prechádzal. Veľký vplyv  na  jeho  tvorbu  mala  poézia  a  fi lozofi a  básnika  Joža  Urbana, ktorého  texty  sa  nachádzali  na  ucelenom  hudobnom  albume  z  roku 2005  Nedokončená  (Sony  BMG).  Zbierka  Maliar  slov  je  výberom z tvorby za posledných 10 rokov.

Knihu si môžte objednať mailom cez: maliarslov@gmail.com.